Success

Oopss!Handelsbetingelser

Vær venligst særligt opmærksom på

- Din ordre er kun gyldig til det tidspunkt, du booker.

- Husk at medbringe din billet på SMS eller e-mail til behandleren (du behøver ikke at printe).

- Du kan desværre ikke få pengene retur for købet, men det er tilladt at videregive ordren.

 

Generelt

Når du handler på treatmenow.dk, så handler du med TreatMeNow ApS (CVR: 37608262). På treatmenow.dk kan du købe billetter til behandlinger fra vores kvalitetsbevidste samarbejdsbehandlere. Det er samarbejdsbehandlerne og ikke TreatMeNow der leverer de produkter og services, som en billet giver adgang til. Billetten er ikke personlig og kan derfor overdrages til tredjemand. Der gælder de samme vilkår uanset om billetten er udstedt til kunden eller overdrages til tredjemand.

Du skal være mindst 18 år for at købe billetter på treatmenow.dk. Ved køb af en billet på treatmenow.dk bekræfter du, at du er 18 år eller derover. Ved køb af en billet på treatmenow.dk accepterer du herefter nærværende betingelser.

På billetten er et referencenummer, der skal oplyses ved henvendelse til TreatMeNow. Henvendelse til TreatMenow på internettet og køb på internettet betragtes som køberens personlige henvendelse på TreatMeNows forretningssted i Danmark.

Du kan ikke kombinere TreatMeNow billetten med andre rabatordninger. Aftaler på websitet indgås på dansk og i henhold til dansk ret.

 

Bestilling

1 - Billetten købes online via www.treatmenow.dk

2 - Når du bestiller billetter, anmoder TreatMeNow om oplysninger, (f.eks. navn, e-mail, og betalingskortoplysninger) til aftalens indgåelse.

3 - Når købet er gennemført vil et referencenummer blive sendt pr. e-mail (og SMS, hvis der anmodes om dette) til den e-mail-adresse, (det mobiltelefonnummer) som du angiver i forbindelse med bestillingen. Afsendelsen af referencenummeret sker umiddelbart efter bestilling, når og hvis købet bliver registreret. 

4 - Salget af billetten kommer ikke i stand, hvis betalingen ikke lykkes ved første forsøg (f.eks. fordi den angivne konto ikke eksisterer, ikke har dækning, kreditkortnummeret er forkert, eller kortet har nået kreditgrænsen)

5 - I løbet af ordreprocessen kan du når som helst rette i din bestilling.

6 - Når du har indgået en aftale med os, opbevarer vi ordreoplysningerne. Du kan se dine ordreoplysninger på treatmenow.dk, når du er logget ind samt på den kvittering, der bliver sendt til din e-mail adresse.

 

Priser

Priserne på TreatMeNow er vejledende udsalgspriser inkl. moms, i det omfang, der handles med momspligtige ydelser, men eksklusive alle eventuelle kortgebyrer.

I betalingsflowet inden betalingen bliver gennemført, vil eventuelle kortgebyrer dog altid fremgå klart og tydeligt. Der tages forbehold for trykfejl, kurs- og prisændringer samt tekniske fejl.

Det er samarbejdsbehandlerne, som fastsætter prisen, og som fastsætter denne med 20-40% rabat af normalprisen.

TreatMeNow bærer ikke noget ansvar for misvisende prisfastsættelse, men arbejder altid målrettet på at sikre, at det rent faktisk er de reelle normalpriser og rabatpriser, der oplyses og vi tillader på ingen måde, bevidst forkert prisoplysning fra samarbejdsbehandlerne.

 

Betaling

Betalinger foretages med betalingskort med det samme, ved køb på treatmenow.dk (f.eks. Visa og Mastercard). Der kan tillægges gebyrer afhængig af hvilket betalingskort du anvender, og gebyret vil fremgå klart og tydeligt, efter hvilket betalingskort du vælger at anvende.

Betalingen bliver trukket fra betalingskortet med det samme, da du booker og køber en last-minute tid. 

 

Indløsning af billetter hos TreatMeNows samarbejdspartnere

Billetten kan kun indløses hos den samarbejdsbehandler billetten er købt til.

Alle billetter er forsynet med et unikt referencenummer. Kopiering af, eller manipulering med, billetterne er ikke tilladt. Ved tilfælde af mistanke om kopiering eller manipulering forbeholder TreatMeNow sig retten til at videregive de relevante indsamlede oplysninger til den respektive samarbejdsbehandler og/eller til myndighederne samt udelukke brugeren fra TreatMeNow. Derudover kan der fremsættes krav mod brugeren for at få godtgørelse af skaden, og det evt. værditab, som det har måtte medføre.

Gyldighedsperioden for din billet er angivet på beviset, og fremgår ligeledes under ordreprocessen. Da billetten vedrører en vare, som kun udbydes af samarbejdsbehandleren i et bestemt afgrænset tidsinterval, er billettens gyldighed automatisk begrænset hertil.

Gyldighedsperioden for din billet er som udgangspunkt, og i det omfang andet ikke er aftalt ved skriftlig aftale, selve købsdagen og i det tidsinterval som billetten angiver. Hvis du derfor kommer senere end det angivne starttidspunkt, har du stadig kun adgang til behandlingen i det tidsomfang som billetten angiver.

Hvis billetten ikke indløses rettidigt, altså senest 15 minutter efter det angivne tidspunkt for start af behandling fortabes retten til de pågældende varer eller tjenester. Du har i så fald heller ikke krav på nogen anden form for erstatning eller kompensation. Billetten kan ikke indløses til penge.

Hvis din købte billet ikke kan indløses hos vores samarbejdspartnere grundet uforsete ting (akut sygdom, konkurs ect.), får du naturligvis refunderet dine penge. Tilbagebetalingen sker af TreatMeNow og altså ikke af vores samarbejdspartnere. Refunderingen sker ved tilbagebetaling til det kort, som er anvendt ved købet.

 

Gavekort

Et gavekort til TreatMeNow kan bruges til alle vores kvalitetsbevidste behandlere. Derfor kan den heldige modtager være sikker på at finde noget han/hun kan lide. Du modtager gavekort på din e-mail. Har du et gavekort, følger du blot den normale procedure og skriver koden ved bestilling i feltet med gavekort og trykker ok.

Hvis værdien på gavekortet er større end beløbet i indkøbskurven, bliver der straks efter købet sendt et nyt gavekort til din e-mail med det resterende beløb.

Hvis værdien på gavekortet er mindre end beløbet i indkøbskurven, betaler du det resterende beløb med dit betalingskort ved at trykke på "næste". Gavekortet har en gyldighedsperiode på 1 år fra købsdatoen og du har altid 14 dages returret på køb af gavekort.

 

Fortrydelsesret

Du kan ikke få pengene retur for din billet, men det er tilladt at videregive det til tredjemand.

I henhold til "Lov om visse forbrugeraftaler § 17 stk. 2 jf. § 9 stk. 2 nr. 2a" er køb af vore billetter ikke omfattet af fortrydelsesretten.

Købte billetter refunderes kun i tilfælde af aflysning fra behandleren. TreatMeNow tilbagebetaler kun til det kreditkort, som er anvendt til betaling via TreatMeNow.dk.

Når TreatMeNow har modtaget din bestilling af billetten, er det ikke muligt at annullere eller ændre i billettens indhold, f.eks. tidspunkt, dato, behandling eller andre øvrige væsentlige ændringer. Bortset fra tilfælde, hvor du har ret til at annullere bestillingen.

Der henvises til dansk rets almindelige aftale- og køberetlige regler, herunder reglerne om forbrugerkøb.

 

Ansvarsbegrænsning og forbehold

I forbindelse med din udnyttelse af den oplevelse, der er knyttet til billetten du har købt på treatmenow.dk, fraskriver TreatMeNow sig ethvert ansvar for de varer eller tjenesteydelser, som leveres fra samarbejdsbehandlerne i forbindelse med indløsningen af billetten.

Denne ansvarsfraskrivelse gælder generelt for enhver form for misligholdelse fra samarbejdsbehandlerens side, således at køberen eller modtageren af en TreatMeNow billet kun kan rette et evt. krav mod samarbejdsbehandleren for den købte ydelse. TreatMeNow er alene formidler af billetten og formidler af oplevelsen, der er knyttet til billetten. Den vare eller ydelse, som din billet giver adgang til, leveres af samarbejdsbehandleren. TreatMeNow har med andre ord ingen andel i selve leveringen af varen eller ydelsen. Derfor er TreatMeNow heller ikke ansvarlig for eventuelle fejl eller mangler i forbindelse med samarbejdsbehandlerens levering af varen eller ydelsen, med mindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning. Eventuelle reklamations- eller erstatningskrav kan kun rettes mod samarbejdsbehandleren.

TreatMeNow er ligeledes ikke ansvarlig for misforståelser, forsinkelser eller ikke ordentligt formidlede bestillinger eller meddelelser som følge af brug af internettet eller andre kommunikationsformer i udvekslingen mellem dig og TreatMeNow, med mindre der er tale om grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra TreatMeNows side. TreatMeNow bestræber sig på at beskrive og gengive oplevelsen, der knytter sig til den købte billet så fuldstændigt og præcist som muligt.

Du kan ikke gøre ansvar gældende over for TreatMeNow i anledning af eventuelt fejlbehæftede beskrivelser af samarbejdsbehandleren, medmindre der er tale om væsentlige fejl. Beskrivelse af oplevelserne kan findes på www.treatmenow.dk. TreatMeNow tager forbehold for eventuelle skrive- og trykfejl samme sted. Som kunde hos TreatMeNow er du selv ansvarlig for det tekniske udstyr og software, som kræves for at kunne benytte treatmenow.dk, dette gælder f.eks. internetadgang, browser, e-mail m.m. TreatMeNow kan ikke drages til ansvar for følger hos dig, der måtte opstå ved brug af treatmenow.dk, såsom tab af data eller skader på dit computersystem.

Ved køberens accept af disse vilkår kan TreatMeNow ikke gøres erstatningsansvarlig efter erstatningsansvarsloven eller almindelige erstatningsretlige principper i øvrigt, for noget tab som køberen eller modtageren af billetten, måtte lide som følge af anvendelsen af TreatMeNow.

Såfremt TreatMeNow trods ovenstående måtte kunne gøres ansvarlig, er ansvaret altid maksimeret til den betaling, du har erlagt for den billet, som er årsagen til eventuel skade.

 

Ved fejl eller problemer

Hvis du oplever fejl eller problemer med treatmenow.dk eller billetten og indløsningen heraf vil TreatMeNow søge at hjælpe dig med at finde en løsning.

Du kan i sådanne tilfælde kontakte os på hej@treatmenow.dk eller forøge at finde svaret i vores FAQ (Frequently Asked Questions).

 

Ændring af betingelser

TreatMeNow kan til en enhver tid ændre nærværende betingelser. De gældende betingelser vil til enhver tid være at finde på treatmenow.dk.

 

Lovvalg og tvister

Køb, der blive indgået via treatmenow.dk, som knytter sig til ovenstående vilkår m.v., er underlagt dansk ret.

Når du bruger treatmenow.dk er du indforstået med, at enhver tvist mellem dig og TreatMeNow, vedrørende ovenstående vilkår m.v., skal afgøres ved Københavns byret.

 

Anti-spam politik

TreatMeNow ApS forbyder at reklamere for eller igennem denne hjemmeside eller andre relaterede tjenester, ved hjælp af uopfordrede meddelelser og e-mails (spam).

 

Cookies

Når du besøger TreatMeNow.dk og køber en behandling, foregår det via en sikker internetforbindelse, der krypterer dine fortrolige data. TreatMeNow overholder gældende lovgivning, hvad angår lagring af personlige dataoplysninger. TreatMeNow lagrer cookies i din browser, for at optimere vores service og forsat udvikle vores site.

Disse cookies, der er et helt almindeligt internetværktøj, bliver brugt til at målrette markedsføringen af vores produkt, og deles med vores samarbejdspartnere. Vores samarbejdspartnere har ikke adgang til dine fortrolige data, men blot din browserhistorik. Hvis du ønsker at slette de cookies, som vi har lagret, kan du gøre det ved at slette din browserhistorik, eller ved at bruge privat browsing. Det gør du ved at gå til internetindstillinger i din browser og fravælge cookies.

 

Personoplysninger & sikkerhed

Alle oplysninger behandles efter gældende lov om persondata. TreatMeNow.dk må benytte de oplysninger kunden selv angiver ved køb, ved brug af treatmenow.dk-tjenesten. Dette indbefatter, at når du gennemført et køb, accepterer du samtidig at TreatMeNow sender dig nyhedsmails. Disse kan altid afmeldes.

Behandling af oplysninger sker for at forbedre ydelsen på hjemmesiden og til dette kan kundedata blive anvendt, nærmere bestemt eventuelle statistikker om købsadfærd, tekniske formål, opfølgning eller markedsundersøgelser.

Ved brug og køb af produkter leveret af treatmenow.dk accepterer kunden at dette kan finde sted og at der evt. kan rettes henvendelse mod kunden i form af de oplysninger, der er blevet gjort tilgængelige ved køb. Kunden vil til enhver tid være berettiget til at kræve dette ikke finder sted ved en evt. henvendelse.

 

Virksomhedsinformation

TreatMeNow ApS

CVR: 37608262

Gammel Mønt 25

DK-1117 København K